Entreprenadingenjör

Entreprenadjuridik är egentligen en uppföljning av inköp. Har kontrakten blivit tydligt skrivna och det finns en bra relation mellan parterna så ska det i princip innebära väldigt få ätor.

Ätor består självklart delvis av extra beställningar, det kan man inte bortse från, men de flesta ätor som jag har fått hantera handlar om otydligheter (avsiktlig eller oavsiktlig) och otransparants i kontraktet.

Självklart hjälper jag er även med prognoser, sammanställning av ätor till beställare (även efter projektets slut) projektekonomi samt leveransplaner, avrop av materiel och hantering av diverse praktiska ärenden som inte hinns med av platsledningen.