Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inköp i Sverige

Inköp i Sverige

En fördel med att anlita en projektbunden inköpare är att kostnader binds till projektet och inte som centraladministration. Det innebär också att de är mer lättprognostiserade och beräkningsbara.

Jag tror att man kan tjäna mycket pengar i projektet redan i inköpsstadiet. Speciellt om det är en totalentreprenad och man kan påverka metoder och materialval själv.

Jag har jobbat med inköp i olika sammanhang sedan jag började min karriär. Redan under min praktiktid på Byggnadsfirman Viktor Hanson har jag förstått att inköp är något för mig. Jag anser att 50 % av inköp handlar om psykologi och att kunna läsa människor och det konjunkturläge branschen befinner sig, och 50 % om noggrannhet. Både delar är jag bra på.

Jag har lätt att samarbeta och göra så att människor öppnas för mig. Noggrannhet är min starkaste sida. Även det faktum att jag har lätt att komma in och fånga upp information som cirkulerar i luften gör mig till en duktig inköpare.